Zaznacz stronę

Formularz rezerwacji

Contact

Don’t be shy! Ask questions if you wish!

 

Tel. 44 710 15 55
Our 24/7 Hotel Reception:

44 710 13 22 / mob. 601 454 969 

e-mail: gesiwino@gmail.com

Spała, ul. Hubala 15,
97-215 Inowłódz

Facebook: Restauracja Gęś i Wino
Instagram: restauracjagesiwinowspale